Integrert i kjernen vårMANGFOLD OGINKLUDERING

Ansatt i butikk som ler
Mannlig butikkansatt foran butikken
Kontoransatt

Vi feirer mangfold

Rituals er dypt forankret i eldgamle tradisjoner, så det å omfavne ulike kulturer har vært en naturlig del av vår identitet helt fra starten. Vi er stolte over å kunne si at kontorene og butikkene våre er hjemsted for over 10 000 kollegaer, som representerer mer enn 100 forskjellige nasjonaliteter. Vår forpliktelse til mangfold, kombinert med vårt aktive fokus på likestilling og inkludering, er avgjørende for vår suksess. Denne tilnærmingen er ikke bare viktig, den er helt essensiell i vår reise mot å bli en ikonisk global merkevare innen wellbeing.

En del av vårt DNA

Vi tar hensyn til og integrerer mangfold og inkludering i alt vi gjør. Med denne helhetlige tilnærmingen sørger vi for vi at mangfold og inkludering blir en del av bedriftens DNA såvel som kulturen, retningslinjene, praksisen og målene våre. Disse fire pilarene veileder oss og holder oss på riktig kurs:

Samfunnet

Vi ønsker å gi et meningsfullt bidrag til samfunnet enten det er gjennom vår filosofi om wellbeing for alle, vår støtte til like muligheter eller vårt bærekraftarbeid. Derfor samarbeider vi med og sponser en rekke stiftelser, som War Child, Tiny Miracles og Super Chill.

Menneskene

Vi har laget et innbydende arbeidsområde som sørger for at alle føler seg verdsatt og hjemme. Vi er overbevist om at et team blomstrer mer når det er rom for år feire det som gjør dem unike. For å forsterke denne innsatsen har vi etablert et eget mangfolds- og inkluderingsstyre og samarbeider tett med medarbeidernes ressursgrupper, som forener mennesker på tvers av organisasjonen.

Produktene

Produktutviklingen vår baserer seg på ekspertise fra våre interne mangfold- og inkluderingsambassadører, supplert med innsikt fra et bredt spekter av forbrukere. Produktene våre utvikles og testes basert på deres innspill og sikrer at vi ikke etterlater noe til tilfeldighetene.

Merkevaren

Vi dyrker en merkevarefilosofi som engasjerer ulike mennesker og identiteter, uavhengig av alder, kulturell bakgrunn, kjønn eller andre egenskaper – både synlige og usynlige.

En merkevare der alle er velkomne

Vi samarbeider tett med to ressursgrupper for ansatte: GLOW og Omni Culture Community. Deres engasjement er avgjørende og hjelper oss å sørge for at alt fra retningslinjer til mennesker til produkter får mangfoldig innsikt. Denne tilnærmingen gjør det mulig for Rituals å omfavne et bredt spekter av perspektiver.


GLOW

Hos Rituals har vi en intern LGBTQIA+-ressursgruppe for ansatte, kalt GLOW: Generating Love, Opportunities and Wellbeing. Denne gruppen på 100+ kollegaer støtter og inspirerer LGBTQIA+-tematikk og fokuserer på bevisstgjøring i og utenfor dette fellesskapet. Vi iverksetter arrangementer, møter og inspirerende mesterklasser, og samarbeider på tvers av avdelinger om inkluderende retningslinjer.

Daan, produsent i The Agency
Produsent, The Agency, HQ Amsterdam
"GLOW er opptatt av kommunikasjon, brobyggende arrangementer og å gjøre en forskjell. Vi er her for å vise omsorg og omtanke, inspirere forandring og gi etiske råd for alle LGBTQIA+-spørsmål."I 2022 og 2023 var vi med på Pride-kanalparaden i Amsterdam med båten «The Ritual of Love» for å feire LGBTQIA+-samfunnet og vise vår støtte til aksept og likeverd. Medarbeidere fra hele verden kom til Amsterdam for å delta i denne feiringen.

Pride-båt med ansatte på Amsterdams kanaler

Omni Culture Community

Denne ressursgruppen for ansatte er dedikert til å knytte bånd mellom ulike kulturer, ta et oppgjør med forutinntatte holdninger og hjelpe oss til å bli et enda mer globalt selskap. Sentrale tiltak inkluderer vårt Language Buddy Program, styrking av tverrkulturell forståelse og samarbeid med HR om inkluderende retningslinjer for expats og internasjonal mobilitet. Vi deltar også i åpne diskusjoner om kulturell sensitivitet, som en del av vår forpliktelse til en transparent og inkluderende arbeidsplass.

Mangfold og inkludering-styret

Denne ambassadørgruppen er en mangfoldig representasjon av kollegaer på tvers av organisasjonen. De gjennomgår kontinuerlig våre mangfolds- og inkluderingsretningslinjer og iverksetter tiltak som bidrar til å skape en trygg kultur der alle føler seg involvert og verdsatt, med tilgang til de samme mulighetene.

Folk på kontoret i sofaen

Inkluderingssamtaler

Inkluderingssamtaler er en serie uformelle samtaler om å fremme en inkluderende arbeidsplass hos Rituals. Engasjerende diskusjoner som overskrider strategier og veikart, og i stedet fokuserer på kraften i våre daglige interaksjoner. Fra uformelle kaffepauser til inspirerende lunsjsamtaler, om emner som kulturell sensitivitet og å bygge broer over generasjonsgapet. Vi utforsker hvordan hver og en av oss spiller en rolle i å skape et inkluderende miljø der alle føler seg verdsatt og respektert – og at de virkelig hører til.

To ansatte i kontakt med hverandre

Sponsor av AmplifyHer

Vi ønsker å opprettholde et miljø der alle kan få kunnskap om lederskap, personlig utvikling og viktige saker i dagens arbeidsstyrke. Derfor er vi en stolt sponsor av AmplifyHer, en synlighetskonferanse for kvinner som støtter utviklingen av kvinnelige fagfolk. Medarbeidere av alle kjønn deltar på denne konferansen.

Foredragsholder på Amplify Her

Bli bedre kjent med oss

Dykk dypere inn i historien vår og finn ut mer om de talentfulle, inspirerende hodene bak produktene våre, verdiene som driver oss og den inspirerende reisen som har gjort Rituals til Rituals.

Rituals-produkter

Om oss

Les mer
Grønt landskap med vann og sand

Bærekraft og påvirkning

Les mer
Raymond Cloosterman, administrerende direktør i Rituals, kommer inn i rommet

Opprinnelseshistorien til Rituals

Les mer